Pozemková a lesná spoločnosť Rankovce, pozem. spol.